GPDR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti LA MARQUE s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LA MARQUE s.r.o., se sídlem Pod Sychrovem II 1458/25, Michle, Praha 10, 101 00 , identifikační číslo: 27178293, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102251 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pod Sychrovem II 1458/25, Praha 10, 101 00, adresa elektronické pošty eshop@lamarque.cz, telefon +420 724 888 222.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od posledního nákupu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:

Společnost provozující e-shopové řešení: Kicero Group s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 24138134, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182106. Den zápisu: 12. července 2011.

Společnost zajišťující rozesílku obchodního sdělení na e-maily: ePace s.r.o., Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha, identifikační číslo: 08055564, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311128/MSPH. Den zápisu: 3. dubna 2019 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Zasláním e-mailu na elektronickou adresu správce eshop@lamarque.cz nebo odhlášením z obchodních sdělení pomocí odkazu pro odhlášení v každém obchodním sdělení správce, vyplněním a odstraněním elektronické adresy.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.